Welkom in het online hart van het Nederlands netwerk voor mediawijsheid

Deze website laat zien wat er gebeurt op het gebied van mediawijsheid en waar we samen met meer dan 1000 aangesloten netwerkpartners aan werken.

Mediagebruik peuters en kleuters roept veel opvoedvragen op bij ouders

Het zijn ongewone tijden en in veel jonge gezinnen wordt er flink gebruikgemaakt van media. Gemiddeld driekwart van de ouders worstelt met de mediaopvoeding van hun jonge kind. Zo blijkt uit het nieuwe Iene Miene Media-onderzoek.

#MUD20 nieuws – Haak aan op de digitale campagne

De Media Ukkie Dagen vinden dit jaar van 27 maart tot en met 3 april alleen digitaal plaats. Ontdek hoe jouw organisatie bij kan dragen om jonge gezinnen online wegwijs te maken in mediaopvoeding. Juist nu.

De digitale wereld maakt het leven leuker en makkelijker

Juist nu, in tijden waarin mensen de deur niet uit kunnen, zijn digitale oplossingen belangrijk voor senioren. SeniorWeb vertelt over hun initiatieven.

Nieuws in de klas over het coronavirus

Het nieuws over het coronavirus kan leerlingen angstig maken. Nieuws in de klas biedt daarom een actuele opdracht over het onderwerp.

Waar ben je naar op zoek?