Welkom in het online hart van het Nederlands netwerk voor mediawijsheid

Deze website laat zien wat er gebeurt op het gebied van mediawijsheid en waar we samen met meer dan 1000 aangesloten netwerkpartners aan werken.

Een uitdagend 2020: zo werkte het netwerk aan een mediawijzer Nederland

We blikken terug op een uitdagend en bijzonder 2020 - kijk je mee? Fijne feestdagen! Tijdens de kerstvakantie is het programmabureau van Netwerk Mediawijsheid gesloten. Vanaf maandag 4 januari zijn we weer te bereiken.

Media Ukkie Dagen 2021 – Stappenplan online activiteit organiseren

Door aan te haken op de campagne zet je mediawijsheid op de kaart en kunnen kinderen volop de kansen van media benutten. In dit artikel lees je hoe!

Cyberpesten aanpakken in een snel veranderende wereld

Pesten is iets van alle tijden. Gelukkig zijn er allerlei antipestprogramma’s om vervelend antisociaal gedrag in te dammen en gepeste kinderen meer weerbaar te maken. Maar de wereld verandert snel. Wat maakt een programma ook bij cyberpesten echt succesvol? En welke rol spelen opvoeders?

Rapport: Tien jaar onderzoek Mediawijsheid

Het rapport is een samenvatting van 90 onderzoeken die de Wetenschappelijke Raad van Netwerk Mediawijsheid de afgelopen twee jaar heeft verzameld.

Waar ben je naar op zoek?

Wetenschappelijke Raad

De wetenschappelijke raad brengt kennis over mediawijsheid bij elkaar, bepaalt waar de hiaten liggen en geeft aan welke nieuwe kennis nodig is.
Lees verder