×

We willen graag weten wat je van dit artikel vindt.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Je bijdrage wordt volledig anoniem verwerkt. Bedankt!

Ik wil nu niet meedoen.
dinsdag 8 juni 2010 | 3x bekeken | Leestijd: 2 minuten

1000 maatschappelijke stages beschikbaar bij bibliotheken

In het Library Concept Centre DOK in Delft gaf staatssecretaris Marja van Bijsterveldt (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) op 7 juni de officiële aftrap van de wervingscampagne voor de nationale Week van de Mediawijsheid. Tijdens deze Week, die van 24 november tot en met 1 december plaatsvindt, spelen de bibliotheken een sleutelrol als Huis van de Mediawijsheid en laten zij aan het grote publiek hun aanbod op gebied van mediawijsheid zien. Scholieren zetten zich voor hun maatschappelijke stage in om het publiek in de bibliotheek te helpen met allerlei vragen over mediawijsheid.

Deelname van 115 bibliotheken aan Week van de Mediawijsheid
De bewindsvrouw nam hiervoor symbolisch 1000 maatschappelijke stageplaatsen in ontvangst. Aan de Week van de Mediawijsheid nemen maar liefst 115 van de 150 basisbibliotheken deel met meer dan 650 vestigingen. In een groot deel daarvan gaan middelbare scholieren aan de slag als “junior mediatrainers”. Ze worden hiervoor speciaal getraind en zullen het publiek helpen met allerlei vragen over mediawijsheid, zoals: „„hoe werkt Twitter, kan ik zelf een Hyvespagina aanmaken, en wanneer weet ik of ik veilig online heb betaald?” De junior mediatrainers zullen ook in de rest van het schooljaar 2010-2011 in de bibliotheken hun mediawijze stage kunnen vervullen.

Gouden vondst
Van Bijsterveldt vindt de inzet van junior mediatrainers in dit project een gouden vondst. “Jongeren zijn opgegroeid in de informatiesamenleving en zijn als geen ander geschikt om mensen te leren hoe verantwoord om te gaan met de diverse media. Het maakt hen daarnaast zelf bewuster van de gevaren en valkuilen”. Ook roemde zij de vele functies die de bibliotheken hebben. Van ontmoetingsplaats voor de krant en een kopje koffie tot informatiecentrum over de nieuwe media. “Bibliotheken moeten we koesteren, dit is het publieke terrein in de meest brede zin van het woord. Iedereen in de samenleving komt met elkaar in contact. Hier weet men wat er leeft, het is laagdrempelig en voor iedere burger,” aldus de staatssecretaris.

Mediawijsheid
Media spelen een steeds belangrijkere rol in onze samenleving. Media zijn overal en hun maatschappelijke impact is groot. Het kabinet wil ouders en kinderen helpen om verantwoord met televisie, internet en andere media om te gaan. Op initiatief van de ministeries van OCW en van Jeugd en Gezin is daarom in 2008 het expertisecentrum Mediawijzer.net opgericht.
Bij Mediawijzer.net zijn zo‟n 250 organisaties uit het onderwijs, media en bibliotheken aangesloten die een link hebben met mediawijsheid. Beeld en Geluid, Kennisnet, ECP-EPN, Sectorinstituut Openbare Bibliotheken en de Nederlandse Publieke Omroep zijn samen verantwoordelijk voor dit expertisecentrum.
De 1000 stageplaatsen komen tot stand door een samenwerking van Mediawijzer.net, scholen en bibliotheken.

Foto’s: Frans van Zijst

» Foto-impressie DOK
» Deelnemerslijst Week van de Mediawijsheid

Laat een reactie achter

Reacties die geplaatst worden zonder in te loggen, worden eerst goedgekeurd door de redactie.