Welkom in het online hart van het Nederlands netwerk voor mediawijsheid

Deze website laat zien wat er gebeurt op het gebied van mediawijsheid en waar we samen met meer dan 1000 aangesloten netwerkpartners aan werken.

Weerbaar tegen desinformatie | Wantrouwen studenten richting docenten en lesmateriaal

Met casussen uit het beroepsveld biedt het project BeeReal inzicht in de problematiek waar de media-, onderwijs-, zorg- en welzijnsmedewerker in het werkveld mee te maken kan krijgen als het gaat om desinformatie.

De Week van de Mediawijsheid 2020 draait om media & gezondheid

De jaarlijkse Week van de Mediawijsheid is een initiatief van Netwerk Mediawijsheid. Van 6 t/m 13 november 2020 staat media & gezondheid centraal: Wat is jouw digitale balans? Je hebt het zelf in de hand.

Hoe maakt de campagne ‘Senioren en Veiligheid’ ouderen online weerbaar? 

Met de campagne ‘Senioren en Veiligheid’ vraag van het ministerie van Justitie en Veiligheid aandacht voor o.a. phishing en hulpvraagfraude.

MediaChallenge brengt de belevingswereld van ouder en kind samen

Expertscoaches in mediaopvoeding zagen de digitale kloof tussen ouders en kinderen uit kwetsbare gezinnen steeds groter worden. In dit artikel vertelt Janine van Loenen (MEE) hoe de MediaChallenge deze kloof op een speelse manier verkleint.

Waar ben je naar op zoek?

Wetenschappelijke Raad

De wetenschappelijke raad brengt kennis over mediawijsheid bij elkaar, bepaalt waar de hiaten liggen en geeft aan welke nieuwe kennis nodig is.
Lees verder