Welkom in het online hart van het Nederlands netwerk voor mediawijsheid

Deze website laat zien wat er gebeurt op het gebied van mediawijsheid en waar we samen met meer dan 1000 aangesloten netwerkpartners aan werken.

In Europe Schools helpt jongeren met het maken van mediawijze documentaires

Met het uitwisselingsproject 'In Europe Schools' leren scholieren in heel Europa kritisch te kijken naar complexe thema’s uit de moderne Europese geschiedenis en worden hen mediawijze vaardigheden bijgebracht.

Weerbaar tegen desinformatie | Wantrouwen studenten richting docenten en lesmateriaal

Met casussen uit het beroepsveld biedt het project BeeReal inzicht in de problematiek waar de media-, onderwijs-, zorg- en welzijnsmedewerker in het werkveld mee te maken kan krijgen als het gaat om desinformatie.

Nieuwe leerlijnen voor digitale geletterdheid in het onderwijs

Digitale geletterdheid in het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs zijn belangrijk voor het toekomstperspectief van leerlingen. Daarom heeft Christa Klop bijgedragen aan het opstellen van drie nieuwe leerlijnen ten behoeve hiervan.

Hoe maakt de campagne ‘Senioren en Veiligheid’ ouderen online weerbaar? 

Met de campagne ‘Senioren en Veiligheid’ vraag van het ministerie van Justitie en Veiligheid aandacht voor o.a. phishing en hulpvraagfraude.

Waar ben je naar op zoek?

Wetenschappelijke Raad

De wetenschappelijke raad brengt kennis over mediawijsheid bij elkaar, bepaalt waar de hiaten liggen en geeft aan welke nieuwe kennis nodig is.
Lees verder